NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

Languages and communication → Keeled ja suhtlus: Vestmik

what languages can you speak?
milliseid keeli oskate?
I speak …
Ma räägin …
I speak French, Spanish, and a little Russian
Ma räägin prantsuse, hispaania ja natuke vene keelt
I speak fluent German
Ma räägin vabalt saksa keelt
I can get by in …
Saan läbi ...
I can get by in Italian
Saan itaalia keeles läbi
I'm learning …
Ma õpin …
I'm learning Chinese
Õpin hiina keelt
where did you learn your English?
kust sa oma inglise keele õppisid?
at school
koolis
at university
ülikoolis
I took a course
Läksin kursusele
I taught myself
Ma õpetasin ise
do you understand?
Kas sa saad aru?
did you understand?
saite aru?
yes, I understood
jah, sain aru
sorry, I didn't understand
vabandust, ma ei saanud aru
sorry?
vabandust?
excuse me?
Vabandage mind?
how do you say ... in English?
kuidas sa ütled ... inglise keeles?
how do you spell that?
Kuidas seda kirjutada?
how do you pronounce this word?
kuidas sa seda sõna hääldad?
you speak very good English
sa räägid väga head inglise keelt
your English is very good
sinu Inglise keel on väga hea
I'm a little out of practice
Mul on praktikast natuke puudu
I'd like to practise my …
Tahaksin harjutada oma…
I'd like to practise my Portuguese
Tahaksin oma portugali keelt harjutada
let's speak in …
räägime sisse ...
let's speak in English
räägime inglise keeles
let's speak in Italian
räägime itaalia keeles
what's this called?
kuidas seda nimetatakse?