NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

Religion → Religioon: Vestmik

are you religious?
kas sa oled usklik?
no, I'm …
Ei, ma olen …
no, I'm an atheist
ei, ma olen ateist
no, I'm agnostic
ei, ma olen agnostik
what religion are you?
mis usku sa oled?
I'm a …
Ma olen ...
I'm a Christian
Olen kristlane
I'm a Muslim
Olen moslem
I'm a Buddhist
Olen budist
I'm a Sikh
Olen sikh
I'm a Hindu
Olen hinduist
I'm a Protestant
Olen protestant
I'm a Catholic
Olen katoliiklane
I'm Jewish
Ma olen juudi inimene
do you believe in God?
kas sa usud jumalasse?
I believe in God
Ma usun jumalasse
I don't believe in God
Ma ei usu jumalat
do you believe in life after death?
kas sa usud elu pärast surma?
do you believe in reincarnation?
kas sa usud reinkarnatsiooni?
is there a … near here?
kas siin lähedal on ...
is there a church near here?
kas siin lähedal on kirik?
is there a mosque near here?
kas siin lähedal on mošee?
is there a synagogue near here?
kas siin lähedal on sünagoog?
is there a temple near here?
kas siin lähedal on tempel?