NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

Education → Haridus: Vestmik

are you a student?
Kas sa oled õpilane?
what do you study?
mida sa õpid?
I'm studying …
Ma õpin …
I'm studying history
Ma õpin ajalugu
I'm studying economics
Õpin majandust
I'm studying medicine
Õpin meditsiini
where do you study?
kus sa õpid?
which university are you at?
millises ülikoolis sa oled?
what university do you go to?
mis ülikoolis sa käid?
I'm at …
Ma olen …
I'm at Liverpool University
Olen Liverpooli ülikoolis
which year are you in?
mis aastal sa oled?
I'm in my … year
Mul on oma ... aasta
I'm in my first year
Mul on esimene aasta
I'm in my second year
Mul on teine ​​aasta
I'm in my third year
Mul on kolmas aasta
I'm in my final year
Mul on viimane aasta
I'm in my first year at university
Mul on ülikoolis esimene aasta
do you have any exams coming up?
kas teil on mõni eksam tulemas?
I've just graduated
Olen just lõpetanud
I'm doing a masters in …
Ma teen meistrid…
I'm doing a masters in law
Ma teen õigusteaduse magistrante
law
seadus
law
seadus
did you go to university?
kas sa läksid ülikooli?
I didn't go to university
Ma ei läinud ülikooli
I never went to university
Ma ei käinud kunagi ülikoolis
where did you go to university?
kus sa ülikoolis käisid?
I went to …
Ma läksin …
I went to Cambridge
Käisin Cambridge'is
what did you study?
mida sa uurisid?
I studied …
Ma õppisin …
I studied maths
Õppisin matemaatikat
I studied politics
Õppisin poliitikat
where did you go to school?
kus sa koolis käisid?
I went to school in …
Käisin koolis…
I went to school in Bristol
Käisin koolis Bristolis
I left school at sixteen
Lahkusin koolist kuueteistkümnes
I'm taking a gap year
Võtan vaheaasta
how many more years do you have to go?
mitu aastat peate veel minema?
what do you want to do when you've finished?
mida sa tahad teha, kui oled lõpetanud?
get a job
tööd leidma
go travelling
mine reisima
I don't know what I want to do after university
Ma ei tea, mida ma tahan pärast ülikooli teha