NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

Leksikon: inglise → eesti

Celebrations

Party Names

Miscellaneous

Smoking

Seasons

Winter