NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

words_list: inglise tõlge, hääldus, sünonüümid, antonüümid, pildid, näited

Tõlge: words_list inglise

Mõiste words_list määratlus ja tõlge aadressil Wikipedia.org

Sünonüümid: words_list - [ei leitud]

Vaadake ka words_list sünonüüme aadressil Wiktionary.org

Antonüümid: words_list - [ei leitud]

words_list antonüümide variandid aadressil Wiktionary.org

Pildid: words_list - [ei leitud]

Näited: words_list