NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

expressions_list: inglise tõlge, hääldus, sünonüümid, antonüümid, pildid, näited

Tõlge: expressions_list inglise

Mõiste expressions_list määratlus ja tõlge aadressil Wikipedia.org

Sünonüümid: expressions_list - [ei leitud]

Vaadake ka expressions_list sünonüüme aadressil Wiktionary.org

Antonüümid: expressions_list - [ei leitud]

expressions_list antonüümide variandid aadressil Wiktionary.org

Pildid: expressions_list - [ei leitud]

Näited: expressions_list