NativeLib EESTI
Sõnastik Vestmik Sõnavara Testid
Tõlge Näited Sünonüümid Antonüümid Pildid Hääldus

phrases_list: eesti tõlge, hääldus, sünonüümid, antonüümid, pildid, näited

Tõlge: phrases_list eesti

phrases_list

Mõiste phrases_list määratlus ja tõlge aadressil Wikipedia.org

Sünonüümid: phrases_list - [ei leitud]

Vaadake ka phrases_list sünonüüme aadressil Wiktionary.org

Antonüümid: phrases_list - [ei leitud]

phrases_list antonüümide variandid aadressil Wiktionary.org

Pildid: phrases_list - [ei leitud]

Näited: phrases_list